Mama blog

Namen portala FizioMama je, med drugim, vzbuditi zanimanje za izbire gibalnih spodbud otrok ter omogočiti staršem, ki le-te iščejo, da najdejo odgovor ali idejo. V razdelku Mama delim razmišljanja v širokem kontekstu materinstva, ki izhajajo iz mojih prepričanj. Vodilo Mama bloga je opogumiti starše, da so kompetentni za sprejemanje odločitev. Lahko bi se glasilo tudi: ‘Pustimo staršem starševati‘.

Mama utrinki | Fizio utrinki | Domača stran | Biti odgovoren starš

hrepenenje

izbira - fb