V čem se fizioterapevti razlikujemo od drugih poklicev?

Omejila se bom na obporodno obdobje cele družine, saj je to čas, kjer vas jaz želim podpirati.

V razdelku Fizio blog in v FizioMaminih utrinkih opisujem, kaj fizioterapevti v času nosečnosti, poroda in po njem, lahko ponudimo, kakšne so naše naloge, kako lahko obogatimo vaš obporodni tim. A pogosto se soočam v vprašanjem, ki ga lahko povzamem s besedami: „Zakaj bi v nosečnosti / med porodom / po porodu imela fizioterapevtko, če le-ta skrbi za bolne ljudi?“.

Če izvzamem mišično-skeletne težave obporodnega obdobja (razmik trebušnih mišic tj. diastazo rektusov, bolečine v sramnici, bolečine v medenici, bolečine v križu, uhajanje urina, pritisk na medenično dno in druge), ki jih lahko opredelimo kot zdravstvene težave, se kar naenkrat pojavi nejasnost, kako mi fizioterapevtka lahko pomaga, če nimam težav oziroma, kako me lahko opolnomoči v zadovoljivi, osebi izkušnji, če je profil, ki deluje (pretežno) znotraj opredeljenega zdravstvenega sistema?

omejitev in neravnovesje

FizioMama, kot fizioterapevtka, delujem preventivno. To pomeni, da preko individualne obravnave, ki vključuje svetovanje, telesno dejavnost za krepitev zdravja in iskanje prilagoditev, pomagam preprečevati ali zmanjševati spremembe, ki lahko privedejo do bolezenskih stanj (ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne). Razumem, kakšne spremembe so fiziološke in pomagam, da jih v svojem telesu sprejmeš in z njimi gradiš varno in učinkovito gibanje, ki ti dolgoročno koristi.

FizioMama, kot fizioterapevtka, delujem zdravilno. Izhajajoč iz fiziološke funkcije pomagam, da se povezave v telesu optimizirajo, pri čemer upoštevam telo kot celoto in odnose med posameznimi sistemi v njem. Obravnavam, kar razumem, testiram, ne grem se ugank in si ne domišljam, zato pogosto iskanje ‘krivca‘ traja dalj časa, obravnava le-tega je povezovalna in v veliki meri so njeni uspehi odvisni od tvoje predanosti.

FizioMama, kot fizioterapevtka, delujem izobraževalno. Razumem razliko med močjo in napetostjo, zlasti, ko obravnavam mišice ter mišične povezave. Vem, da vsaka mišica, ki je napeta, ne potrebuje raztega, pač pa povrnitev optimalne moči in delovanja. Izhajam iz dejstva, da ni hitre in lahke rešitve za vse, oz. je le-ta drugačna za vsakega posameznika.

FizioMama, kot fizioterapevtka, delujem povezovalno. Moje orodje je telo, nanj gledam kot celoto, kot povezave med posameznimi deli in strukturami. Vem, kakšen vpliv ima mišica na kost, na katero se pripenja, prav tako, kako lahko ena struktura omeji drugo, da obe postaneta oslabeli in izgubita funkcijo. Preverjam vplive, ki jih imajo tehnike in metode, ki jih uporabljam ter učinke, ki jih izzivajo ter funkcijo, ki jo omogočajo. Če se nanje telo odzove drugače, kot bi pričakovala, jih znam prilagoditi ali spremeniti, saj nisem predani le eni metodi, temveč učinku.

FizioMama delujem pretežno individualno. Ne dajem nasvetov preko interneta, telefona ali preko drugih oseb. Ne opredeljujem se do problema, preden ga ne preučim. Ne ocenjujem varnosti in primernosti vaje ali položaja zgolj na podlagi slike, tudi videoposnetki me ne prepričajo. Z zanimanjem spremljam skupine primerljivih primerov, a povezave med njimi vedno postavim pod vprašaj. Moje vodilo je individualno telo, ki se odseva v posameznem telesnem jazu oz. telesni jaz, ki se unikatno odseva v posameznikovem telesu. Vem, da če hodiva dve po isti poti, ne prideva vedno na isti cilj, oz. ne v istem času in ne z enakim vložkom.

bolečine pogoste

– Zakaj bi imela fizioterapevtko, če imam že izbrano babico / doulo / vadim preko spletnega programa s strokovnjakinjo?

– Zato, ker nobena od njih, niti vse skupaj, ne nadomestijo individualne fizioterapevtske obravnave, le-ta pa že obstoječe sodelovanje lahko obogati in dopolni.

Izbiraj varno. Z ljubeznijo, FizioMama | Domača stran | Veljavna ponudba

prijava na pregled