Kaj delamo fizioterapevti?

8.9. je svetovni dan fizioterapevtov. Je priložnost za nas, da se predstavimo, da informiramo, kdo smo in na katerih področjih delujemo. Vsak od nas izbere svoj način praznovanja. Jaz bom praznovala z objavo. 😉

Fizioterapevt v osnovi deluje na principu fiziologije in funkcionalne anatomije. V svojem terapevtskem pristopu uporablja znanja, da telo doseže svoje optimalno stanje. Prilagaja se in spreminja pristope, da zagotovi optimalno, individualno in na osebo osredotočeno oskrbo.

Izhaja iz gibanja, gradnikov telesne funkcije in povezav med njimi. Razume delovanje in prepletanje struktur ter njihove vzajemne vplive. Pozna neželene učinke in patološka dogajanja tako v samih strukturah kot v telesu kot celoti. Povezuje sisteme, razčlenjuje kompleksne vzorce. Postavlja cilje, a zaveda se, da je za uspeh predvsem potrebno delo in predanost tistega, ki ga obravnava.

Ima širino. Zaveda se vplivov, ki jih s svojim pristopom izzove v sami strukturi in celotnem organizmu. Upošteva opozorilne znake. Želi osebni, individualni pristop, preverja svoje znanje in učinke tehnik, ki jih izvaja na osebo, ki jo obravnava. Uči se in svoje znanje nadgrajuje. Včasih sprejema tveganja, a vedno po predhodni razlagi, temelječa na informirani izbiri posameznika. Ni bližnjic. Ni enakega recepta za vse. Želi vključenosti in sodelovanja.

Deluje na različnih, pogosto specializiranih področjih: obravnava bolnike, specifične skupine, izvaja preventivo. Specializira se, saj je veda preširoka, da bi bil strokovnjak za vsa področja, a vedno združuje znanja in pristope.

Včasih mu sistemska ureditev zaveže roke. Ga ukalupi. Mu ne dovoli avtonomije. Pogosto ga degradira. Dovoli, da se mu posmehujejo, saj v predpisanem številu obravnav in na podlagi predpisanih metod in tehnik ni dosegel želenih izidov. A se dvigne. Vstane in vsak dan znova odide na delo. Doda neplačano vrednost svoje predanosti, kreativnosti, neuklonljivosti: išče rešitve, išče poti, išče dogovore. Ali se odpravi na samostojno, tvegano pot, saj se vsakič sooča z vprašanjem: ‘Ali je fizioterapija vredna tega denarja?‘.

Dragi slovenski fizioterapevti, Kolegice in Kolegi, hvala za vaše vsakodnevno delo. Drage fizioterapevtke, ki vaše delo spremljam na daljavo, hvala za vaš pogum in mnenja. Brez vas tudi mene ne bi bilo.

FizioMama

call the physio corrected

Domača stran | FizioMama

ali je fizio vredna tega denarja ali se fizio spoznamo na babištvo          konferenca 2015

razlikujemo            šola preventive 2017