Telesni jaz

Nekajkrat sem že napisala, da je vodilo in osnova mojega avtorskega pristopa k obravnavi žensk in družin telesni jaz in njegova prepoznava za doseganje optimalne telesne funkcije. A nekaj vas me sprašuje, kaj telesni jaz je, saj te besedne zveze v fizioterapevtski ali obporodni dejavnosti ne najdete pogosto, če jo sploh.

ft in telesni jaz

Koncept telesnega jaza združuje telo (kot celoto povezav in odnosov anatomskih struktur, ki ga sestavljajo), čustva in gibanje (kot povezavo živčno-mišičnih struktur s hotenim izrazom volje) in jih dojema kot posamezne gradniki telesne funkcije. Zaobjema vrednost spominov in preučuje držo kot preplet telesnih odsevov čustev, misli, želenih predstav in nezavednih prepričanj ter trenutnih strukturnih povezav in soodvisnosti. Temelji na dognanjih več strok: od funkcionalne anatomije, preko nevrologije, torej fizioterapije v najširšem, najpolnejšem, vključevalnem in osnovnem pomenu, vse do psihologije in duhovnosti.

ravnovesje

Preko koncepta telesnega jaza telo dojemamo ne le kot skupek struktur in povezav med njimi, temveč kot nosilca sporočil, izkušenj in drž, ki sestavljajo posameznika. Vemo, da preko vpliva na eno komponento telesnega jaza, spremenimo celotno zasnovo in s tem omogočimo določene premike, ki, v kolikor želimo, da je sprememba trajna, zahtevajo zavestno rabo tudi drugih elementov ali struktur. Zato ne iščemo ‘krivca‘, temveč preko iskanja in odkrivanja posamezniku lastnih in zanj unikatnih povezav in (ne)ravnovesij, odkrivamo, kako telo uporabljati bolj učinkovito in kakovostno v vsakodnevni danosti oz. gibalnih ciljih / izzivih.

V luči sprememb, ki jih telesni jaz ženske doživi tekom nosečnosti, poroda in po njem, se zdi individualen pristop varna in zanesljiva izbira za vse, ki želijo svoj telesni jaz odkriti, razumeti, podpreti in varovati. V luči gradnje telesnega jaza pri novorojencih in otrocih se zdi izbira varnih in kakovostnih vzpodbud še toliko bolj potrebna skrbnega načrtovanja in zavestne odločitve.

schedule the physio

Izbiraj varno. Z ljubeznijo, FizioMama | Domača stran

  FizioMama - kartica 1    FizioMama - kartica 3